Medisch handboek kindermishandeling (Dutch Edition) by E.M. van de Putte,I.M.A. Lukkassen,I.M.B. Russel,A.H. Teeuw

By E.M. van de Putte,I.M.A. Lukkassen,I.M.B. Russel,A.H. Teeuw

Het Medisch handboek kindermishandeling is het eerste Nederlandstalige handboek op dit gebied. Het biedt een grondig overzicht van alle vormen van kindermishandeling, variërend van lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, tot een nagebootste stoornis. In het boek staat de specifieke rol van de arts centraal, bij het eerste vermoeden van kindermishandeling, het stellen van de diagnose, het spreken met de ouders en het opstellen van een behandelplan. Steeds opnieuw wordt duidelijk dat artsen in elke fase van dit proces andere disciplines nodig hebben. De fifty one auteurs van dit handboek werken in zeer verschillende domeinen en komen vanuit alle benodigde disciplines. Dat maakt dit handboek uitzonderlijk voor Nederland en een onmisbare bron van kennis voor elke arts.Kindermishandeling is een advanced probleem met enorme consequenties voor kinderen, hun toekomst en die van hun gezin. Artsen worstelen ermee vanaf het second dat ze in de spreekkamer kindermishandeling vermoeden. Dit medisch handboek is een overzichtelijk, op de Nederlandse praktijk gericht boek waarin alle noodzakelijke kennis is samengebracht. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan een betere benadering van dit medisch-maatschappelijk hassle. (Prof.dr. H.S.A. Heymans, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde AMC).Eindelijk! Een handboek waarin praktisch beschreven staat hoe kindermishandeling herkend en aangepakt kan worden. Deze services is nodig voor een sufficient toepassing van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het zal van pas komen in de praktijk van elke arts. (Prof.dr. R.J. van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter KNMG).Het Medisch handboek kindermishandeling is bestemd voor de (basis)arts, huisarts, kinderarts, jeugdarts en SEH-arts.

Show description

Read or Download Medisch handboek kindermishandeling (Dutch Edition) PDF

Similar other books

Professional SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting

Hands-on troubleshooting equipment at the most modern free up of SQL Server The 2012 free up of SQL Server is the main major one given that 2005 and introduces an abundance of recent positive factors. This serious e-book offers in-depth insurance of top practices for troubleshooting functionality difficulties according to an effective realizing of either SQL Server and home windows internals and indicates skilled DBAs the right way to make certain trustworthy functionality.

Science and Football (Routledge Revivals): Proceedings of the first World Congress of Science and Football
Liverpool, 13-17th April 1987

First released in 1988, this ebook includes edited and revised papers provided on the first global Congress of technology and soccer. Held lower than the auspices of the overseas Council of recreation, technological know-how, and actual schooling, the Congress used to be a different amassing of overseas scientists getting to know into soccer and practitioners professionally thinking about the numerous soccer codes.

Memories and Meanings

This ebook is ready Dr Daud Rahbar Emeritus professor who served Boston collage division of faith and Theology from 1969 to 1991 . He additionally taught at Ankara collage in Turkey, McGill collage in Canada, Hartford Seminary and collage of Wisconsin. A poet, historian and a musician who encouraged many of us along with his works.

Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina (Lingüística Iberoamericana nº 56) (Spanish Edition)

El presente trabajo responde a una doble necesidad. En primer lugar, l. a. colección de capítulos reunidos en este volumen busca resaltar l. a. relevancia de los angeles variabilidad lingüística de l. a. Argentina para l. a. lingüística teórica. En cada una de las cinco secciones en las que está dividida l. a. obra (fonética y fonología; morfo-sintaxis; sintaxis y semántica, sociolingüística y análisis del discurso), se analizan tanto fenómenos de los que se han ocupado obras anteriores (por ejemplo el orden de palabras), como otros menos tradicionales, como l. a. influencia del italiano en l. a. entonación porteña.

Additional resources for Medisch handboek kindermishandeling (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.53 of 5 – based on 22 votes