De algehele geschiedenis van het denken (Dutch Edition) by Andre Klukhuhn

By Andre Klukhuhn

De grote filosoof en wetenschapper André Klukhuhn houdt zich al jaren bezig met de menselijke geest. De algehele geschiedenis van het denken is zijn magnum opus: de weergave van een leven lang denken.
Klukhuhns basisgedachten zijn dat het menselijke bewustzijn uniek is en dat wetenschap en kunst, als twee aspecten daarvan, in line with definitie altijd tegenstrijdig zijn, maar tegelijk ook niet zonder elkaar kunnen: ze zijn complementair. Centraal in dit boek staat de tweeslachtige verhouding van de mens tot zijn leefwereld: de rede, met de wetenschap als ultieme consequentie, en het gevoel, dat in de kunst tot uitdrukking wordt gebracht.
In een meesterlijke stijl, en gebruikmakend van de nieuwste inzichten, beschrijft André Klukhuhn de eeuwige spanning en het onlosmakelijke verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. De algehele geschiedenis van het denken is een belangrijk en baanbrekend boek.

André Klukhuhn (1940) is scheikundige en filosoof. In 2003 verscheen zijn grote boek De geschiedenis van het denken, in 2008 gevolgd door Alle mensen heten Janus. Beide werden filosofische bestsellers.

Show description

Read or Download De algehele geschiedenis van het denken (Dutch Edition) PDF

Best other books

Professional SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting

Hands-on troubleshooting equipment at the latest unencumber of SQL Server The 2012 unlock of SQL Server is the main major one considering 2005 and introduces an abundance of latest beneficial properties. This serious ebook presents in-depth insurance of most sensible practices for troubleshooting functionality difficulties in line with a high-quality knowing of either SQL Server and home windows internals and indicates skilled DBAs how you can confirm trustworthy functionality.

Science and Football (Routledge Revivals): Proceedings of the first World Congress of Science and Football
Liverpool, 13-17th April 1987

First released in 1988, this booklet comprises edited and revised papers offered on the first global Congress of technological know-how and soccer. Held below the auspices of the foreign Council of activity, technology, and actual schooling, the Congress was once a distinct amassing of overseas scientists learning into soccer and practitioners professionally considering the various soccer codes.

Memories and Meanings

This publication is ready Dr Daud Rahbar Emeritus professor who served Boston college division of faith and Theology from 1969 to 1991 . He additionally taught at Ankara collage in Turkey, McGill collage in Canada, Hartford Seminary and collage of Wisconsin. A poet, historian and a musician who encouraged many of us together with his works.

Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina (Lingüística Iberoamericana nº 56) (Spanish Edition)

El presente trabajo responde a una doble necesidad. En primer lugar, los angeles colección de capítulos reunidos en este volumen busca resaltar l. a. relevancia de l. a. variabilidad lingüística de l. a. Argentina para l. a. lingüística teórica. En cada una de las cinco secciones en las que está dividida los angeles obra (fonética y fonología; morfo-sintaxis; sintaxis y semántica, sociolingüística y análisis del discurso), se analizan tanto fenómenos de los que se han ocupado obras anteriores (por ejemplo el orden de palabras), como otros menos tradicionales, como los angeles influencia del italiano en los angeles entonación porteña.

Extra info for De algehele geschiedenis van het denken (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.95 of 5 – based on 19 votes