Bruxisme beteugelen: Herkennen, behandelen en stabiliseren by BSL,E.C. Stevens

By BSL,E.C. Stevens

Tandartsen worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met bruxisme: dagelijkse en nachtelijke parafunctionele activiteit, zoals knarsen, wrijven, klapperen en persen van de elementen. Het behandelen van bruxisme is complicated, wish de tandarts heeft te maken met zowel esthetische als functionele factoren. De juiste behandeling kiezen is dan ook niet gemakkelijk. 'Bruxisme beteugelen'geeft de tandarts een handleiding voor het maken van deze keuze. Het boek gaat in op de zorgwekkende gebitsslijtage die wordt veroorzaakt door bruxisme. De laatste jaren is de wetenschappelijke kennis over bruxisme sterk toegenomen. In dit van oorsprong Franstalige boek worden de nieuwe ontwikkelingen uitgebreid besproken. Hierbij worden de volgende vragen behandeld. Welke factoren veroorzaken bruxisme? Wanneer moet er behandeld worden?Welke rol speelt de occlusie?Kan bruxisme worden gestopt?Zijn vergaande therapeutische maatregelen noodzakelijk? De auteurs maken duidelijk hoe belangrijk het voor de tandarts is om bruxismepatiënten te herkennen en hun bijbehorende risicos op tijd te onderkennen. Daarnaast besteedt 'Bruxisme beteugelen' ruime aandacht aan de functie en vervaardiging van de harde geperste opbeetplaat, een hulpmiddel dat de patiënt tegen nachtelijk bruxisme beschermt. Alle onderwerpen worden met veel beeldmateriaal geïllustreerd. De talloze langdurig gevolgde casussen, variërend van three tot 18 jaar, maken dit boek uniek.

Show description

Read Online or Download Bruxisme beteugelen: Herkennen, behandelen en stabiliseren (Dutch Edition) PDF

Similar other books

Professional SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting

Hands-on troubleshooting equipment at the most up-to-date unencumber of SQL Server The 2012 unlock of SQL Server is the main major one considering 2005 and introduces an abundance of latest good points. This serious ebook offers in-depth insurance of top practices for troubleshooting functionality difficulties in keeping with an effective realizing of either SQL Server and home windows internals and indicates skilled DBAs tips on how to confirm trustworthy functionality.

Science and Football (Routledge Revivals): Proceedings of the first World Congress of Science and Football
Liverpool, 13-17th April 1987

First released in 1988, this publication comprises edited and revised papers provided on the first international Congress of technology and soccer. Held below the auspices of the foreign Council of game, technology, and actual schooling, the Congress was once a special accumulating of overseas scientists learning into soccer and practitioners professionally curious about the numerous soccer codes.

Memories and Meanings

This booklet is ready Dr Daud Rahbar Emeritus professor who served Boston collage division of faith and Theology from 1969 to 1991 . He additionally taught at Ankara collage in Turkey, McGill collage in Canada, Hartford Seminary and collage of Wisconsin. A poet, historian and a musician who encouraged many of us along with his works.

Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina (Lingüística Iberoamericana nº 56) (Spanish Edition)

El presente trabajo responde a una doble necesidad. En primer lugar, los angeles colección de capítulos reunidos en este volumen busca resaltar los angeles relevancia de l. a. variabilidad lingüística de los angeles Argentina para los angeles lingüística teórica. En cada una de las cinco secciones en las que está dividida l. a. obra (fonética y fonología; morfo-sintaxis; sintaxis y semántica, sociolingüística y análisis del discurso), se analizan tanto fenómenos de los que se han ocupado obras anteriores (por ejemplo el orden de palabras), como otros menos tradicionales, como l. a. influencia del italiano en l. a. entonación porteña.

Extra info for Bruxisme beteugelen: Herkennen, behandelen en stabiliseren (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.78 of 5 – based on 14 votes